DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:20.05.2019 17:55:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bono ve/veya tahvil ihracı Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
06.05.2019
İhraç Tavanı Tutarı
604.955.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
1. - Değişik vadelerde, 2. - Türk Lirası Cinsinden, 3. - Yurtiçi ihraçlarda, En fazla 604.955.000.-TL (AltıyüzdörtmilyonDokuzyüzellibeşbin TürkLirası) kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Yönetim Kurulu Kararı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.