KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMLAK KATILIM BANKASI KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:13.05.2019 11:33:06
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü
KATILIM DEĞİŞKEN
ISIN Kodu
TRYKATE00149
Fon Tutarı (TL)
10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, portföyünde faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir. Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden faiz içermeyen yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
EŞİK DEĞERİ: BİST-KYD KAMU KİRASERTİFİKALARI ENDEKSİ
100
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Türk Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
0-100
Yabancı Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
0-50
Katılma Hesapları (TL-Döviz)
0-25
Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)
0-100
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)
0-100
İcazeti Alınan; Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)
0-10
Gayrimenkul Sertifikası
0-20
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0062
2,26
0,0062
2,26
2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019
5
95
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görev
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Bağımsız Üye
Ayhan Sincek
Fon Kurulu Başkanı
21.02.2019
22
Hayır
İsmai Aydemir
Fon Kurulu Üyesi
21.02.2019
17
Hayır
Murat Vanlı
Fon Kurulu Üyesi
21.02.2019
24
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Fatih Bozkurt
Fon Kurulu Üyesi
21.02.2019
12
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans
Hayır
Ömer Can Hergenç
Fon Kurulu Üyesi
21.02.2019
15
Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Gökdemir
21.02.2019
12
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Serdar Necdet Vatansever
21.02.2019
Nisan 2011 - .... Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Müdürü, Ocak 2006 -Nisan 2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. /Kıdemli Portföy Yönetici
20
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Maruf Ceylan
21.02.2019
Mayıs 2013- ... Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman Aralık 2010 -Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş/Portföy Yöneticisi
14
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Buğra Bilgi
21.02.2019
Haziran 2016 -... Q invest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2007 Haziran 2016 Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi
13
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park-Kelif Plaza Kat:2 Ümraniye / İstanbul
+90 (216) 999 81 00
(0216) 692 11 22
kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Fatih Bozkurt
Müdür
0216 999 81 00
fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Aslı Aslan
Yönetmen
0216 999 81 00
asli.aslan@katilimemeklilik.com.tr