BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:30.04.2019 19:21:15
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

2019 Yılı Birinci Çeyrek Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2019
Karar Sayısı
1378
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN

  

KARAR TARİHİ: 30.04.2019

  

KARAR SAYISI: 1378

  

 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR (II-14.1) TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 a)  Şirketimizin 01/01/2019 - 31/03/2019 dönemine ilişkin Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında hazırlanmış finansal tablo ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

  

 b)  Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 c)  Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla

  

 

  

Y. Kemal GENÇER

  

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza

  

 

  

 

  

 

  

Erdal DUMANLI

  

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı   

  

 

  

    

  

 

  

Ahmet Sırrı YIRCALI

  

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

  

 

  

  

  

 

  

İstek Erten SARIBAYIR

  

Muhasebe ve Mali İşler Müdür Vekili