SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:26.04.2019 15:24:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2018 Yılı Genel Kurul Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/04/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
19/04/2019
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cd. N48-50 K:3 Deniz İş Merkezi Şişli İStanbul
Gündem
19/04/2019 yılı Olağanüstü Genel kurul Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
25/04/2019
Açıklamalar

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.