SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:19.04.2019 15:54:03
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2019 Yılı Bağımsız Denetim Şirket Seçiminin Tescil ve İlanı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04/04/2019
Tescil Tarihi
12/04/2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2019 Tarih ve 9812 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar

04.04.2019 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firmasının tescil ve ilanı 18.04.2019 tarih ve 9812 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.