ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2019 16:43:38
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.653,77
% 0,00513929
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.335,36
% 0,00725742
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
11.110,06
% 0,03452586
Fon Yönetim Ücreti
83.449,99
% 0,25933099
Hisse Senedi Komisyonu
22.720,49
% 0,07060669
Tahvil Bono Komisyonu
421,2
% 0,00130893
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.662,44
% 0,01759672
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9
% 0,00068026
Türev Araçlar Komisyonu
5.684,81
% 0,01766624
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
3.705,37
% 0,01151489
TOPLAM GİDERLER
136.962,39
% 0,42562728
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.178.949,74
% 100