DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Gönderim Tarihi:08.04.2019 13:58:31
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2019/1.Dönem

Türkçe

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,981
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,009
Varsa İade Tutarı (TL)
1098,74
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
1098,74
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4897,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,7889957
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,41970235
- Kurucu (%)
% 36,78899565
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 36,6307067
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,71668006
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,12191329
d) Diğer Giderler (%)
% 21,74170429
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2019/1.Dönem