DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2019 09:40:12
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
845,87
% 0,00102558
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
102,77
% 0,0001246
Bağımsız Denetim Ücreti
1.350,72
% 0,00163769
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
23.119,98
% 0,02803203
Fon Yönetim Ücreti
30.508,27
% 0,03699003
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
107.550,18
% 0,13040019
Vergiler ve Diğer Harcamalar
275,81
% 0,00033441
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
133.578,74
% 0,16195876
TOPLAM GİDERLER
297.332,34
% 0,36050329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.477.010,62
% 100