MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:05.04.2019 15:18:58
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

2019_1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2019
Açıklama
2019_1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.593
% 0,002729
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
292,07
% 0,0005
Bağımsız Denetim Ücreti
0
% 0
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
13.401,8
% 0,02296
Fon Yönetim Ücreti
252.175,52
% 0,43203
Hisse Senedi Komisyonu
4.855,89
% 0,008319
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
694,19
% 0,001189
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9
% 0,000375
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
5.817,01
% 0,009966
TOPLAM GİDERLER
279.048,38
% 0,478069
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.369.877
% 0,478069