İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.04.2019 14:09:27
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
514,56
% 0,0094964
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
678,72
% 0,01252603
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.601,57
% 0,02955758
Fon Yönetim Ücreti
33.238,44
% 0,6134279
Hisse Senedi Komisyonu
9.094,85
% 0,16784887
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
59,13
% 0,00109127
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
407,4
% 0,00751872
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9
% 0,00403988
Türev Araçlar Komisyonu
739,4
% 0,0136459
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
2.609,34
% 0,04815635
TOPLAM GİDERLER
49.162,31
% 0,90730891
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.418.475,4
% 100