SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:03.04.2019 15:30:16
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
15/03/2019
Saati
11:00
Adresi
Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. N65 Üsküdar/İstanbul
Gündem
Ektedir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Olağan Genel Kurulu 15.03.2019 tarihinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.