AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:29.03.2019 14:50:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.05.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
7.457.000
Türü
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi
29.03.2019
Vade (Gün Sayısı)
66
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TR0AKYM00ZD5
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi
22.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
7.457.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
29.03.2019
Kayıt Tarihi
28.03.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
29.03.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
150.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 29.03.2019 vade sonu tarihli 7.457.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 22.01.2019 tarihinde ihraç edilen 7.457.000 TL nominal tutarlı, 66 gün vadeli TR0AKYM00ZD5 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 29.03.2019 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.