OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:29.03.2019 12:25:56
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
03/04/2019
Saati
11:00
Adresi
Maslak Mah. Sümer Sok. N3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Sarıyer/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun okunması, 3. 2018 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin görüş, kabul ve onaya sunulması, 6. 2018 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 7. Geçmiş yıllar karının sermaye artırımında kullanılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin kabulü veya reddi, 8. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin 20.000.000.- Türk Lirasından 10.000.000.- Türk Lirası artırılarak 30.000.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ait T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçen tadil tasarısının kabulü veya reddi, 9. Şirketin 2019 yılı bağımsız denetimini yapması için "146 002 2405 Vergi Kimlik Numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin, Şirketin 2019 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması, 10. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 12. Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri göre yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 14. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısının 03 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 11:00'da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere  Maslak Mah. Sümer Sok. N3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Sarıyer/İstanbul  adresindeki Şirket Merkezinde  yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.