DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:29.03.2019 12:19:16
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ
4.163.816,00
TRY
38,55
Dagi Yatırım Holding A.Ş
697.794,00
TRY
6,46
Diğer
5.938.390,00
TRY
54,99
Toplam
10.800.000,00
TRY
100,00