ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yıllık Rapor

Gönderim Tarihi:27.03.2019 16:33:29
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Yıllık Rapor ve Ekleri

Türkçe

Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Emeklilik yatırım fonlarının bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, ilgili dönemi takip eden 3 ay içinde hazırlanmakta ve kamuoyuna ilan edilmektedir. TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı emeklilik yatırım fonlarının finansal tablolarında 31.12.2018 hesap döneminde ilk defa uygulanacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu 21.02.2019 tarih ve 11/271 sayılı toplantısında aldığı karar ile uyum sağlanabilmesini teminen fonların 31.12.2018  dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların  yayımlanması için  30.04.2019 tarihine kadar 1 ay ek süre vermiştir.

Bu nedenle  Fon'un bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları en geç 30.04.2018 tarihinde KAP'ta yayımlanacak olup, Yıllık Rapor ve ekleri bağımsız denetim raporlarının tamamlanmasının ardından tekrar yayımlanacaktır.