TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.03.2019 13:27:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
13.02.2019
Genel Kurul Tarihi
08.03.2019
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.03.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla,İstanbul,Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi.
2 - Şirketimizin 2018 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması.
3 - 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi.
8 - 2018 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması.
9 - Yönetim Kurulu'na 2019 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması.
11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2019 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi.
12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2018 Genel Kurul İlan Metni .pdf - İlan Metni
EK: 2
2018 General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 3
Amendment Draft of Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
2018 Ordinary Assembly Meeting Informative Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
25.03.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3
Minutes of General Assembly.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 08.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.sisecam.com.tr adresinde de bulunmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.