İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:22.03.2019 18:08:23
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Türk Devleti, İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, belediyeler ve devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği USD cinsi Eurobondlara yatırılacaktır. Fon portföyüne ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobondlar, döviz cinsinden/dövize endeksli kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD -EUR cinsinden/USD-EUR'a endeksli kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçları ile diğer sermaye ve para piyasası enstrümanları dâhil edilebilir. EUR cinsinden Kamu/Özel Sektör Dış Borçlanma Araçlarına (Eurobond) %0-20 aralığında yatırım yapılabilir. Fonun yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak döviz cinsinden borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dâhil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
YİĞİT GÖZÜBÜYÜK
03.01.2019
2018-Devam - İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017-2018 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2014-2017 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Yardımcısı
7
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
ÖZGÜR SUNGU
03.01.2019
2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi
12
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı