ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:20.03.2019 20:21:10
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
20.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CEMTS, TRACEMTS91G6
Peşin
0,1
10
0,085
8,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
24.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
25.06.2019
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CEMTS, TRACEMTS91G6
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 146.269.830 TL olup, 7.242.983,83 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 139.026.846,17 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 2.900 TL bağışların ilavesinden sonra 139.029.746,17 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

Buna göre;

Ortaklarımıza, 2018 yılı karından brüt 10.097.568 TL (ödenmiş sermayenin % 10 'u oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 10 Kr); net 8.582.932,80 TL (ödenmiş sermayenin % 8,50 'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 8,5 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 24.06.2019 tarihinde dağıtılması, S.P.K.'na göre kalan kardan 504.878,40 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 128.424.399,77 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması genel kurulca kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar_Dagıtım_Tablosu_2018.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
100.975.680
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
17.495.947,36
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
176.671.574
176.326.001,97
4. Vergiler ( - )
30.401.744
31.466.325,35
5. Net Dönem Kârı
146.269.830
144.859.676,62
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
7.242.983,83
7.242.983,83
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
139.026.846,17
137.616.692,79
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
2.900
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
139.029.746,17
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
5.048.784
* Nakit
5.048.784
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
5.048.784
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
504.878,4
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
128.424.399,77
127.014.246,39
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
8.582.932,8
7,26
0,085
8,5
TOPLAM
8.582.932,8
7,26
0,085
8,5
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.