BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yıllık Rapor

Gönderim Tarihi:19.03.2019 17:14:41
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Yıllık Rapor ve Ekleri 2018

Türkçe

Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Emeklilik Fonlarının yıl içindeki gelişmeleri özetleyen ve fon kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibari ile  fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını  yayınlamakla yükümlü olduğumuz Yıllık Rapor ve Eklerinin ilgili dönemi takip eden 3 ay içinde KAP'ta yayınlanması gerekmektedir.

  

Yıllık rapor eklerinden  biri olan Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolara ilişkin açıklamamız aşağıdaki gibidir.

  

Türkiye Finansal Raporlama Standartı-9 Finansal Araçlar Standardı'nın emeklilik fonları finansal tablolarına ilk defa uygulanmasından dolayı söz konusu standartlarda uyum sağlanabilmesi için 31.12.2018  dönemine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar için SPK 'nın 21.02.2019 tarih ve 11/271 sayılı toplantısında aldığı karara göre 30.04.2019 son tarih olmak üzere KAP 'ta yayınlanması için ek süre verilmiştir.

  

Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolar en geç 30.04.2018 tarihinde KAP'ta yayınlanacaktır.