UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.03.2019 18:10:50
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Hakkında Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
SPK onayı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.01.2019
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
Madde 6
SPK Başvuru Tarihi
22.01.2019
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
18.03.2019
Ek Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı" 6 ncı maddesinde yapılmak istenen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin talep Sermaye Piyasası Kurulu' nun 14.03.2019 tarih ve 17/352 sayılılı toplantısında uygun görülmüştür. Yapılacak değişikliği de içeren Kurul tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Taslağı ekte sunulmuş olup bahsi geçen değişiklikler yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Taslağı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.