TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.03.2019 13:26:27
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
18.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TAVHL, TRETAVH00018
Peşin
2,0854003
208,54003
1,7725903
177,25903
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
20.03.2019
20.03.2019
22.03.2019
21.03.2019
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TAVHL, TRETAVH00018
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 2,0854003 TL (%208,54003) olmak üzere toplam brüt 757.586.844 TL nakit temettünün, 20 Mart 2019 tarihinde başlanarak dağıtılmasını Genel Kurul'un onayına sunmaya karar vermiştir. Temettü dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, temettü dağıtım tablosu ve pay başına temettü bilgileri tablosu ekte sunulmuştur.


Our Company's Board of Directors has resolved to submit to the approval of the General Assembly the decision to distribute TRY 2,0854003 (208,54003%) gross cash dividend per each share with a nominal value of TRY 1 starting from March 20, 2019. The total proposed gross cash dividend to be distributed is TRY 757.586.844. Please kindly find attached the relevant Board of Directors resolution, the dividend distribution table and the dividend per share table.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
karareng.pdf
EK: 2
karartr.pdf
EK: 3
table.pdf
EK: 4
tablo.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
363.281.250
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
80.886.380
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.940.943.000
916.472.324
4. Vergiler ( - )
-486.196.000
5. Net Dönem Kârı
1.454.747.000
916.472.324
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.454.747.000
916.472.324
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
666.106
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.455.413.106
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
757.586.844
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
697.160.156
158.885.480
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
1.217.661.000
2.024.704.137
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
757.586.844
52,05
1,7725903
177,25903
TOPLAM
757.586.844
52,05
1,7722903
177,25903
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.