KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Gönderim Tarihi:13.03.2019 10:21:49
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 2018 Yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2019
Karar Sayısı
1743
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 01.01.201 8 – 31.12.201 8 dönemine Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ekte sunulmaktadır.