ŞEKERBANK T.A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:06.03.2019 03:21:35
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanları

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2019
Karar Sayısı
58
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

01.01.2018 - 31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin; 

- Bağımsız denetimden geçmiş mali tablo ve dipnotları,

- Faaliyet Raporu,

sorumluluk beyanları ekte pdf. olarak verilmektedir.