ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:04.03.2019 14:25:03
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
04/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2018-31/12/2018
Tarih
26/03/2019
Saati
11:00
Adresi
Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi, 3. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2018 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. 2018 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9. 2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2019 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun 395?inci ve 396?ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 04/03/2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2018 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Mart 2019 Salı günü saat 11:00'da, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Caddesi, No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul adresinde ekte yer alan gündemle çağrısız olarak yapılmasına, Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.