ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:26.02.2019 18:40:19
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %60'ı en fazla %80'i, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az %20'si Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, vaad sözleşmelerinde, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmektedir.