ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:21.02.2019 23:52:44
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

01.01.2018-31.12.2018 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4
989
0
989
Nakit ve Nakit Benzerleri
584
0
584
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
405
0
405
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
0
0
Türev Finansal Varlıklar
0
0
0
Takipteki Finansal Varlıklar
0
0
0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
0
0
0
KREDİLER (Net)
5
424.582
0
424.582
Faktoring Alacakları
395.937
0
395.937
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
325.974
0
325.974
Diğer Faktoring Alacakları
69.963
0
69.963
Finansman Kredileri
0
0
0
Tüketici Kredileri
0
0
0
Kredi Kartları
0
0
0
Taksitli Ticari Krediler
0
0
0
Kiralama İşlemleri
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
0
0
0
Finansal Kiralama Alacakları
0
0
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
0
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
0
0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
0
0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0
0
0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
0
0
0
Takipteki Alacaklar (Net)
5
28.645
0
28.645
Takipteki Faktoring Alacakları
47.976
0
47.976
Takipteki Finansman Kredileri
0
0
0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
0
0
Özel Karşılıklar (-)
-19.331
0
-19.331
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0
0
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
0
0
İştirakler (Net)
0
0
0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
0
0
Konsolide Edilmeyenler
0
0
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
0
0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
0
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
0
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
0
0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
0
0
Konsolide Edilmeyenler
0
0
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8
27.465
0
27.465
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9
323
0
323
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
10
46.125
0
46.125
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18
17
0
17
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11
8.006
0
8.006
DİĞER AKTİFLER
7
9.536
0
9.536
ARA TOPLAM
517.043
0
517.043
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
2.021
0
2.021
Satış Amaçlı
2.021
0
2.021
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
AKTİF TOPLAMI
519.064
0
519.064
PASİF KALEMLER
ALINAN KREDİLER
12
293.284
0
293.284
FAKTORİNG BORÇLARI
15
554
0
554
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
13
5.196
12.744
17.940
Finansal Kiralama Borçları
6.457
13.404
19.861
Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
Diğer
0
0
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.261
-660
-1.921
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14
108.025
0
108.025
Bonolar
92.839
0
92.839
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
Tahviller
15.186
0
15.186
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
KARŞILIKLAR
17
1.134
0
1.134
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.009
0
1.009
Genel Karşılıklar
0
0
0
Diğer Karşılıklar
125
0
125
CARİ VERGİ BORCU
16
732
0
732
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
0
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15
5.957
1
5.958
ARA TOPLAM
414.882
12.745
427.627
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
ÖZKAYNAKLAR
91.437
0
91.437
Ödenmiş Sermaye
19
80.000
0
80.000
Sermaye Yedekleri
12.901
0
12.901
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
0
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
0
0
Diğer Sermaye Yedekleri
12.901
0
12.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20
7.891
0
7.891
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
0
0
Kar Yedekleri
21
6.934
0
6.934
Yasal Yedekler
2.021
0
2.021
Statü Yedekleri
0
0
0
Olağanüstü Yedekler
4.913
0
4.913
Diğer Kar Yedekleri
0
0
0
Kar veya Zarar
-16.289
0
-16.289
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
22
-17.398
0
-17.398
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.109
0
1.109
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
PASİF TOPLAMI
506.319
12.745
519.064
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5
0
0
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5
400.183
0
400.183
ALINAN TEMİNATLAR
5
3.146.857
0
3.146.857
VERİLEN TEMİNATLAR
23
0
0
0
TAAHHÜTLER
24
141.720
0
141.720
Cayılamaz Taahhütler
141.720
0
141.720
Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
Kiralama Taahhütleri
0
0
0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
0
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
0
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
0
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0
0
0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
0
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
0
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
0
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
0
0
Diğer
0
0
0
EMANET KIYMETLER
5
2.243.293
1.957
2.245.250
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.932.053
1.957
5.934.010
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
90.528
FAKTORİNG GELİRLERİ
26
90.528
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
80.996
İskontolu
38.244
Diğer
42.752
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.532
İskontolu
9.099
Diğer
433
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
27
-83.666
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-57.686
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-375
Finansal Kiralama Giderleri
-1.625
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-20.908
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.072
BRÜT KAR (ZARAR)
6.862
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28
-14.290
Personel Giderleri
-10.155
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-4.135
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.428
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29
21.881
Bankalardan Alınan Faizler
219
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0
Temettü Gelirleri
14
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
0
Kambiyo İşlemleri Karı
56
Diğer
21.592
KARŞILIKLAR
30
-8.689
Özel Karşılıklar
-8.689
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
31
-5.016
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.946
Diğer
-70
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
748
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
32
361
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.109
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33
1.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.109
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.109
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20
4.997
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.106
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-19.138
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
60.430
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-65.782
Kiralama Giderleri
-1.625
Alınan Temettüler
14
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.280
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5
513
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.102
Ödenen Vergiler
18
-17
Diğer
34
-11.849
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.949
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
19.206
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-50
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-13.345
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-7.358
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-9.088
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
13.328
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.256
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-14.189
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
8
-217
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4
-26
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
9
-251
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
279.646
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-270.297
İhraç Edilen Sermaye Araçları
19
5.000
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14.349
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-334
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4
918
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4
584
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevirim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
19
50.000
0
0
0
0
-132
0
0
0
0
6.912
-4.929
0
51.851
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yeni Bakiye
19
50.000
0
0
0
0
-132
0
0
0
0
6.912
-4.929
0
51.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
0
0
0
3.046
-20
0
0
0
0
0
0
0
3.026
Dönem Net Karı (Zararı)
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
454
454
Kar Dağıtımı
0
0
0
12.901
0
0
0
0
0
0
0
-12.901
0
0
Dağıtılan Temettü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
0
0
12.901
0
0
0
0
0
0
0
-12.901
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000
0
0
12.901
3.046
-152
0
0
0
0
6.912
-17.830
454
80.331
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
19
75.000
0
0
12.901
3.046
-152
0
0
0
0
6.912
-17.376
0
80.331
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yeni Bakiye
19
75.000
0
0
12.901
3.046
-152
0
0
0
0
6.912
-17.376
0
80.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
0
0
0
4.985
12
0
0
0
0
0
0
0
4.997
Dönem Net Karı (Zararı)
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
1.109
Kar Dağıtımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
-22
0
0
Dağıtılan Temettü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
-22
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000
0
0
12.901
8.031
-140
0
0
0
0
6.934
-17.398
1.109
91.437