YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İlişkili Taraf İşlemleri

Gönderim Tarihi:14.02.2019 16:00:11
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerle İlgili Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Sonucu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.