IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:13.02.2019 17:10:29
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2018/4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSU

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2018/4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/02/2019
Açıklamalar

Ek' teki  Gelir Tablosu 2018 yılı 4. dönem geçici
vergi beyannamesi ekinde bağlı  bulunduğumuz zincirlikuyu  Vergi Dairesi
Başkanlığına sunulmuş olup,  Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.