ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:29.01.2019 10:23:14
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizce ihraç edilen 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli TRSSKFH11910 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon ödemesi ve itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.05.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
55.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
10.000.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
29.01.2019
Vade (Gün Sayısı)
546
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Gösterge dönem faizi+%1,1842
Satış Şekli
Halka Arz
ISIN Kodu
TRSSKFH11910
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
21.07.2017
Satışa Başlanma Tarihi
27.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
28.07.2017
Vade Başlangıç Tarihi
01.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
1.602.800
İhraç Fiyatı
100
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
31.10.2017
30.10.2017
31.10.2017
3,94
63.150,32
Evet
2
30.01.2018
29.01.2018
30.01.2018
4,23
67.798,43
Evet
3
01.05.2018
30.04.2018
02.05.2018
4,36
69.882,07
Evet
4
31.07.2018
30.07.2018
31.07.2018
4,58
18,37
19,68
73.408,23
Evet
5
30.10.2018
26.10.2018
30.10.2018
5,94
23,83
26,04
95.206,32
Evet
6
29.01.2019
28.01.2019
29.01.2019
7,05
28,28
31,42
112.997,4
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
29.01.2019
28.01.2019
29.01.2019
1.602.800
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce ihraç edilen 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli TRSSKFH11910 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon ödemesi ve itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.