MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:25.01.2019 11:33:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağlı Ortaklığımız Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.?nin Tesisinin Durumu-Yurtdışına Taşınması Hakkında Başlatılan Temaslar

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Bu açıklama, bağlı ortaklığımız Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş. (Volt Enerji A.Ş) hakkında yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmaktadır. Aşağıda açıklanan hususlar, şu aşamada somutlaşmamış bilgi ve çalışmaları içermekte olup, açıklamanın yatırımcılarımız tarafından bu durum dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Volt Enerji A.Ş.'nin, yatırımı nihai montaj ve bağlantılar haricinde tamamlanmış olan 25 MW/saat kurulu güce sahip, doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali, yatırımına karar verilen dönem itibariyle hem şirketimiz faaliyetleri hem de ülkemiz Enerji piyasaları bakımından oldukça verimli bir tesis iken, önce kamulaştırma iş ve işlemlerinin uzaması ardından bu sırada geçen süre içerisindeki maliyet artışları ve finansman temini zorlukları ile şirketimiz tekstil faaliyetlerine ara verilmesi nedenlerinden ötürü devreye alınamamış idi. Bunlara ilaveten, ülkemizin içerisinden geçtiği finansal konjonktür nedeniyle doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışlar, yatırımın ekonomik rantabilitesini son derece olumsuz etkilemiş bulunmaktadır.

Tüm bu nedenler birlikte değerlendirildiğinde, tesisin Türkiye sınırları içerisinde kurulumunun tamamlanmasının, şirketimizin tekstil faaliyetlerine yeniden başlanmaması halinde ekonomik faydasının olmayacağı,  bilakis, mevcut haliyle hiç kullanılmamış ve kurulum garantileri kısmen devam eden cihaz ve ekipmanların değerini düşüreceği kanaatine varılmaktadır. 

Sonuç olarak, tesisin, doğalgaza erişimin kolay ve ucuz, elektrik fiyatlarının ise yüksek olduğu, başta Irak, İran, Rusya ve bazı Türk cumhuriyetleri bölgesi olmak üzere yurtdışına taşınarak işletmeye alınması ve Türkiye dışında çalıştırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, anılan ülkelerde iş yapma deneyimine sahip çeşitli kişi ve kuruluşlarla temasa geçilmiştir. Şimdiye kadar edinilen izlenime göre, sayılan ülkelerin her birinde Enerji sektöründeki yatırımlara çeşitli teşvik ve imtiyazlar tanınmaktadır. Ancak, anılan ülkelerin siyasi ve hukuki durumları, ülkemiz şartlarına kıyasla oldukça farklıdır.

Bu minvalde, bir yandan tesisin taşıma ve kurulumuna ilişkin fizibilite çalışmalarına başlanacak, diğer yandan ise bahsedilen temaslar sürdürülecektir.

Şirketimizin tekstil/sınai faaliyetlerine yeniden başlaması halinde ise taşıma planlamaları iptal edilecek ve tesisin kurulumu tamamlanacaktır.

Şu aşamada tamamen niyet aşamasında bulunan ve herhangi bir somut durum içermeyen bu konu ile alakalı gelişmeler olması halinde kamuoyuna duyuru yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.