IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:15.01.2019 08:45:57
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağlı ortaklıklarımız arasında NIBAS payları alım - satımı

İlgili Şirketler
[NIBAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. ile dolaylı bağlı ortaklığımız Işıklar Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulları 14.01.2018 tarihinde aldıkları kararlar ile Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin aktifinde bulunan Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.(NIBAS) paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları m. 7.1'de payları Borsa'da işlem gören ortaklıkların dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında yapılacak pay alış veya satışlarında şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak işlemler için tanımlanan baz fiyat olan geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak (+ - %20 aralığı  içinde)  beher değeri  2,99 TL olarak hesaplanan 9.073.392 adet NIBAS  payının Işıklar Holding A.Ş. tarafından Işıklar Pazarlama  A.Ş.'den  satın alınmasına karar vermişlerdir.

 

Saygılarımızla,

      

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.