HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Gönderim Tarihi:09.01.2019 13:44:33
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:1

Özet Bilgi

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,31
Varsa İade Tutarı (TL)
3437,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
151,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,92
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ