LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:09.01.2019 10:58:03
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:4

Özet Bilgi

FON GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ILG fonda dolaşımda katılma payı kalmaması nedeniyle 26.12.2018 tarihi itibarıyla fon fiyatı hesaplanamamaktadır.

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.373,2
% 0,19316034
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.368,1
% 0,47918447
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.934,8
% 0,1107929
Fon Yönetim Ücreti
25.760,7
% 1,47514098
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
217
% 0,01242612
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,83
% 0,00004753
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
443,52
% 0,02539739
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.280,5
% 0,07332557
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
1.065,57
% 0,06101798
TOPLAM GİDERLER
42.444,22
% 2,43049329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.746.321,22
% 100