BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.01.2019 17:48:16
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:1

Özet Bilgi

2018 yıl sonu gider bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-----------
Açıklama
2018 yıl sonu gider bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
2.713,28
% 0
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
129,39
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.608,55
% 0
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
44.492,1
% 0,04
Fon Yönetim Ücreti
2.475.391,83
% 2,19
Hisse Senedi Komisyonu
5.390,05
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.671,6
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
42.740,69
% 0,01
TOPLAM GİDERLER
2.577.137,49
% 2,2803
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.031.246,61