DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.01.2019 17:12:54
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:4

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.318,67
% 0,0018631
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
199,95
% 0,00011225
Bağımsız Denetim Ücreti
5.762,44
% 0,00323503
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
153.172,56
% 0,0859909
Fon Yönetim Ücreti
2.672.167,6
% 1,50015183
Hisse Senedi Komisyonu
116,05
% 0,00006515
Tahvil Bono Komisyonu
845,49
% 0,00047466
Gecelik Ters Repo Komisyonu
948,21
% 0,00053232
Vadeli Ters Repo Komisyonu
33,08
% 0,00001857
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.743,14
% 0,01501357
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
988,23
% 0,00055479
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
50.959,42
% 0,02860856
TOPLAM GİDERLER
2.915.254,84
% 1,63662072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.126.477,28
% 100