BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.01.2019 14:09:47
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:1

Özet Bilgi

01.01.2018-31.12.2018 tgraihleri arasında gerçekleşen gider aşımı bildirimi

Türkçe

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--------
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,2803
Varsa İade Tutarı (TL)
293,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
173277,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 6,72
Açıklamalar

fon toplam gider kesintisi aşım tutarı 293,40 TL'dir

Kurucu tarafından iade edilen tutar 293,40 TL'dir.