A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.01.2019 14:20:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yayla - Yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından kalan ve Borsa Birincil Piyasa?da satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alan Gerçek-Tüzel kişiler

İlgili Şirketler
[YAYLA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 24.937.500 TL'den 49.875.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 24.937.500 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 1.806.460,96 TL nominal değerli paylardan 5,00 TL nominal değerli kısmı Borsa'da satılmış olup, satışı yapılan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
3
% 60
Tüzel Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
Aysun Meriçli
1
% 20
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
Murat Dalar
1
% 20
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.