GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:18.12.2018 16:01:11
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.04.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
265.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
19.04.2019
Vade (Gün Sayısı)
120
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
27,16
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFGVYA41912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
22.03.2018
Satışa Başlanma Tarihi
18.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
18.12.2018
Vade Başlangıç Tarihi
20.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
70.000.000
İhraç Fiyatı
0,92405
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
19.04.2019
Kayıt Tarihi
18.04.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
19.04.2019
Döviz Cinsi
TRY
İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/03/2018 tarih ve 14/401 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 70.000.000,-TL nominal değer ve 120 gün vadeli borçlanma aracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.


Saygılarımızla,


Güven Varlık Yönetim Anonim Şirketi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.