PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:17.12.2018 22:11:43
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pegasus - İzAir Birleşme İşlemine İlişkin Ayrılma Akçesi Kullanım Hakkı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2018; 13.12.2018; 28.11.2018; 12.11.2018; 09.11.2018; 08.11.2018; 18.09.2018; 04.09.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 17.12.2018 tarihli özel durum açıklamasında Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi ("Pegasus") ile IHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi'nin ("İzAir") kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin 17.12.2018 tarihinde tescil edildiği duyurulmuştu.

Pegasus tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") Madde 155/2/a ve Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") Madde 13/1 uyarınca ayrılma hakkını kullanacak İzAir pay sahiplerine yapılacak ayrılma akçesi ödeme işlemlerine Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Garanti Yatırım") aracılık edecektir. Ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanacak İzAir pay sahipleri bu haklarını Garanti Yatırım aracılığıyla kullanmak zorundadırlar.

Ayrılma akçesi kullanımı 18.12.2018 saat 09:00 ila 31.12.2018 saat 17:00 arasında gerçekleştirilebilecektir. Ayrılma akçesinin kullanım süresi 10 iş günüdür.

Bu süre içerisinde ayrılma akçesini kullanmayan eski İzAir pay sahipleri Pegasus'ta pay sahibi olarak kalırlar ve ayrılma akçesi kullanım süresi sonunda ayrılma akçesini kullanma haklarını kaybederler.

Şirketimizin SPK tarafından 08.11.2018 tarihinde onaylanan Duyuru Metninde bildirildiği üzere:

a. İzAir'in 1,00 TL nominal bedelli 100 adet payı Pegasus'un 0,033864709 adet payına karşılık gelmektedir.

b. Devrolan İzAir'in Pegasus dışındaki pay sahiplerine ödenecek nakit ayrılma akçesi tutarı 1,00 TL nominal bedelli Pegasus payı için ayrılma akçesinin kullanım süresinin başlangıç tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması dikkate alındıktan sonra 31,78 TL olarak belirlenmiştir.

c. Ayrılma akçesi tercihinin kullandırılmasına birleşmenin tescilinden sonraki iş günü başlanır. Ayrılma akçesinin kullanım süresi on iş günüdür. Ayrılma akçesi ödemesi ayrılma akçesini tercih eden Devrolan İzAir pay sahiplerine Devralan Pegasus tarafından yapılacak ve ayrılma akçesi ödenen pay sahibine Devralan Pegasus'ta tahsis edilmiş paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamına girmeksizin Devralan Pegasus'a devrolunacaktır.

d. Nakden ödenecek olan ayrılma akçesi Pegasus'un serbestçe tasarruf ettiği yedeklerden karşılanacaktır.

Ayrılma akçesi tercihini kullanmak isteyen eski İzAir pay sahipleri bu seçimlik haklarını sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadırlar.

Ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanacak eski İzAir pay sahipleri, birleşme işlemi sebebiyle yapılan sermaye artışı dolayısıyla sahibi olacakları Pegasus payını, Pegasus'a geri devrederek ayrılma akçesi karşılığını nakden tahsil edeceklerdir. Ayrılma akçesi tercihini kullanan eski İzAir ortaklarının bu haklarını kullanmak istedikleri tarih itibari ile paylar üzerinde tasarruf sahibi olunup olunmadığı Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Paylaşımı ve/veya Aracı Kurumlar vasıtası ile teyit ettirilecektir.

Bu çerçevede, ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanmak isteyen eski İzAir pay sahipleri, ayrılma akçesi kullanımına ilişkin talep formunu doldurarak 18.12.2018 saat 09:00 ila 31.12.2018 saat 17:00 arasında verecekleri talimat ile birleşme işlemi sebebi ile edindikleri Pegasus paylarının Garanti Yatırım nezdinde açılmış olan özel hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Ayrılma akçesi seçimlik hakkının kullanımına ilişkin talep formu ve gerekli ekleri ile virmanı Garanti Yatırım'a ulaşan ortaklara, talep formunda belirtecekleri hesaba havale/EFT yapılmak suretiyle, Pegasus adına Garanti Yatırım tarafından T+1 (başvuru tarihini takip eden birinci işgünü) günde ayrılma akçesi ödemesi yapılacaktır.

Formun ve eklerin gönderileceği Garanti Yatırım irtibat numaraları ve adresi:

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres: Etiler Mahallesi, Demirkent Sk. N1, 34337 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: +90 (212) 384 10 10

Faks: +90 (212) 352 42 40

Ayrılma Akçesi Talep Formu ekte yer almaktadır. İlgili form ayrıca Garanti Yatırım'dan da temin edilebilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.