ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

Gönderim Tarihi:03.12.2018 12:33:43
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2018
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2018 tarih ve 38/958 sayılı kararı ile onaylanan 137.203.200 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 51.800.000 TL nominal değerli finansman bonosuna ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 28.11.2018 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

  

 

  

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden; halka arz edilecek 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %25,25, yıllık bileşik faiz oranı %27,60 ve nihai fiyatı 93,228 TL seviyesine revize edilmiştir.

  

 

  

Bu bağlamda 28.11.2018 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun,

  

4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar, maddesinin 6) fıkrasının i) bendi,

  

4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesinin i) bendi,

  

5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi,

  

5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ile

  

KAP'ta yayınlanan Özet'in,

  

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), d) ve e) bendlerinde 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %25,25, yıllık bileşik faiz oranı %27,60 ve nihai fiyatı 93,228 TL seviyesine revize edilmiştir.

  

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.