TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:16.11.2018 18:16:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hakkında

İlgili Şirketler
[ISGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
İlgi: 20.12.2017 tarihli özel durum açıklamamız.

16.11.2018 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,87 TL fiyatından 800.000 adet alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.11.2018 tarihi itibariyle %44,40 seviyesine ulaşmıştır.

Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş. ve Trakya Yatırım Holding A.Ş. A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %15,8 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır.

İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
16/11/2018
Alım (Buy)
800.000
0,87
696.000
424.931.244,36
% 44,32
425.731.244,36
% 44,4
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.