SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Kar Payı Bildirimi

Gönderim Tarihi:15.11.2018 18:12:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kar Payı Ödemesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/05/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/03/2018
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01/01/2017-31/12/2017
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
4000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,2
Net (TL)
0,2
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
15/11/2018
Açıklamalar
Şirketimiz 28.03.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Kararı gereği, Ana Sözleşmenin 13. maddesi uyarınca 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren 4.000.000 TL brüt nakit temettü
dağıtılmasına oy birliği ile karar vermiştir.
Genel kurulda alınan karara istinaden kar payının 3,000,000,-TL'si ödenmiştir. Daha önce ödenen 1,000,000.-TL ile birlikte 2017 yılına ait kar payının tamamı ödenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.