AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:13.11.2018 18:05:30
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2018 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyanname Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2018-30.09.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kaymakkapı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2018/03 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/11/2018
Açıklamalar

Şirketmizin 01.01.2018-.30.09.2018 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,

SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.  

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.
Saygılarımızla,