SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:01.11.2018 16:42:59
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

JSR Eurasia Rating Tarafından Yapılan Değişiklik

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/08/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)' seviyesinden ‘A- (Trk)' düzeyine, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-2 (Trk)'ten ‘A-1 (Trk)'ye yükseltmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.