DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:19.10.2018 14:32:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
06.09.2018
İhraç Tavanı Tutarı
46.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
17.09.2018
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
18.10.2018
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
18.10.2019
Ek Açıklamalar

Destek varlık Yönetim A.Ş.'nin 06.09.2018 tarih ve 2018/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesi hükmü çerçevesinde; 46.000.000 TL (Kırkaltımilyon Türk Lirası)'na kadar vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limiti başvurusu 18.10.2018 tarih ve 52/1199 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.