DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:19.10.2018 11:38:33
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
11.09.2018
İhraç Tavanı Tutarı
497.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
18.10.2018
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
18.10.2019
Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş.'nin 11.09.2018 tarihli, 2018/17 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 497.000.000.-TL (DörtyüzdoksanyedimilyonTürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
Borçlanma Aracı Başvuru formu.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.