ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.10.2018 15:17:30
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.09.2018
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2022
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7.madde
SPK Başvuru Tarihi
03.09.2018
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
14.09.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
11.10.2018
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Ek Açıklamalar

11.10.2018 tarih saat 14:00'de başlayan Olağanüstü Genel Kurul toplantı sonucunda alınan karar ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14.09.2018 tarih ve 12233903-340.08-E.9623 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.09.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00037302907 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulan maddesi kabul edilmiştir. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözlesme Tadil Metni 03092018.pdf
EK: 2
SPK Onay 14092018.pdf
EK: 3
Ticaret Bakanlıgı onay.pdf
EK: 4
Toplantı Tutanagı11102018.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.