NET HOLDİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:09.10.2018 18:08:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
XS1689688254 ISIN kodlu Yurt Dışı Tahvil itfası hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
İtfa tarihinden önce ödeme yapılması nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.08.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
EUR
Tutar
13.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
09.10.2018
Vade (Gün Sayısı)
365
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
5,75
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
ISIN Kodu
XS1689688254
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi
20.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi
20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
2.809.230
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
09.10.2018
Kayıt Tarihi
08.10.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
09.10.2018
Döviz Cinsi
EUR
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler


Ek Açıklamalar

XS1689688254 ISIN Kodlu Yurtdışı Tahvilin itfası bugün itibarıyla gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.