KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2018 17:38:16
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

KRS FON GİDER BİLGİLERİ 2018 3.DÖNEM DÜZELTME

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2018
Açıklama
KRS FON GİDER BİLGİLERİ 2018 3.DÖNEM DÜZELTME
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
21.535,73
% 0,01682902
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
72,31
% 0,00005651
Bağımsız Denetim Ücreti
3.981,7
% 0,00311149
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
105.925,65
% 0,08277524
Fon Yönetim Ücreti
1.063.854,4
% 0,83134543
Hisse Senedi Komisyonu
942,16
% 0,00073625
Tahvil Bono Komisyonu
612,99
% 0,00047902
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.976,98
% 0,00935937
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7
% 0,0005288
Türev Araçlar Komisyonu
38.424,51
% 0,0300267
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
10.923,31
% 0,00853598
TOPLAM GİDERLER
1.258.926,44
% 0,98378382
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
127.967.792,49
% 100