GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Gönderim Tarihi:07.10.2018 15:50:06
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

ECV Fonu 2018/3.Dönem Toplam Gider Oranı

Türkçe

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,658096
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,658096
Varsa İade Tutarı (TL)
192,07
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
192,07
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
7271,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
406402,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,704167
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,7
- Kurucu (%)
% 55,7
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 29,99
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,56
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,11
d) Diğer Giderler (%)
% 5,64
Açıklamalar

ECV Fonu 2018/3.Dönem Toplam Gider Oranı